Maces, včera a dnes

Maces má nielen bohatú minulosť, ale aj prítomnosť v podobe unikátneho kultúrneho projektu – interaktívnej výstavy To Cache na Slovensku i v zahraničí.

históriaprojekt to cache

Naša história a unikáty súčasnosti

O nás

Naša firma sa zaoberá výrobou Macesu od roku 2006. Sme jediný výrobca bezkvasového pečiva na Slovensku. Prevádzkové priestory a technologické vybavenie je na rovnakom mieste už 100 rokov. Priestory prevádzky prešli v roku 2009 celkovou stavebnou rekonštrukciou. Zachovali sme však pôvodné strojné vybavenie, avšak v roku 2017 sme staručkú historickú pec nahradili novou, tzv. priebežnou tunelovou pecou. V roku 2015 nám bola udelená Značka Kvality SK GOLD. Sme šťastní,  že sa Maces stáva aj vďaka umelcom súčasťou kultúry, ako aj výstav – u nás i v zahraničí. Čítajte ďalej a dozviete sa viac…

Začiatok 20.storočia

Korene našej pekárne na maces siahajú až na začiatok 20. storočia. Za zakladateľa sa považuje Max Bertalan Kalmár narodený v roku 1884.Z pajty na pasienkoch urobil továrničku na Maces. Prvý oficiálny názov pekárne bol Prvá československá ortodoxná pekárňa na macesy s automatickou pecou. 

Maces a Pesach

„Mackáreň“ ako ju obyvatelia Zlatých Moraviec volajú je na svojom počiatku úzko spojená so židovskou kultúrou. Maces je neoddeliteľnou súčasťou židovského jedálneho lístka. Má počas sviatkov Pesach symbolickú hodnotu, pretože je pripomienkou odchodu židovského národa z otroctva v Egypte. 

Pekáreň počas vojny

V roku 1938 pekáreň vyhorela. Bola poškodená najmä strecha, stropy a tovar, ktorý bol pod ňou skladovaný. Počas vojny bol majetok zlikvidovaný a pôvodní majitelia boli 1. novembra 1944 uväznení a o niekoľko dní na to popravení v Kremničke. Zo šiestich detí prežili vojnu len traja synovia.

Znárodnenie pekárne

Po znárodnení sa pekáreň stala súčasťou Západoslovenských pekární, národný podnik Nitra. Socialistická spoločnosť si Maces osvojila ako diétnu potravinu vhodnú na konzumáciu počas tráviacich ťažkostí. 

Rozmach a export

Za čias najväčšieho rozmachu sa v pekárni pracovalo na tri zmeny. Nakladali sa plné vagóny a maces sa rozvážal všetkými smermi. Maces poznali v celom Českoslovenku, Poľsku, Maďarsku, Rusku a bol zaujímavým artiklom aj na vývoz za „železnú oponu“.

Súčasnosť výroby Macesu

Naša prevádzka je manufaktúra, v ktorej by sme bez citu ľudských rúk nedokázali vyrobiť konečný výrobok. Samozrejme neoddeliteľnou súčasťou prevádzky sú originálne stroje. Traduje sa, že v roku 1905 boli ako použité dovezené z Anglicka. 

Maces – interaktívna  výstava To Cache

Interaktívna site-specific inštalácia To Cache predstavila spoločný projekt výtvarníkov, manželov Moniky a Bohuša Kubinských, a hudobníka a soundartistu Fera Királya.

Vizuálna podoba diela vychádzala z autentického rodinného dedičstva – čipkovaného obrusu po starej mame Moniky Kubinskej. Tento odkaz na jedálenský stôl ako symbol miesta stretávania sa a rodinnej pohody bol metaforickým pozvaním k stolu, za ktorý si môžu sadnúť ľudia akéhokoľvek vierovyznania, rasy či národnosti a nájsť porozumenie a spoločnú reč.

Monumentálny objekt To Cache bol vytvorený z umelecky netypického a veľmi krehkého materiálu – macesu, tradičného nekvaseného židovského chleba. Tradíciu so súčasnosťou vizuálne prepájala podobnosť macesu s modelmi počítačových pamäťových mriežok, ako aj inštalácia „čipky“ z macesu na mriežku z oceľových laniek. Interaktívna zložka diela pracovala s hlasovými stopami, ktoré návštevníci pomocou prichystaného mikrofónu zanechali v pamäti počítača. Reprodukované zvuky sa v priestore synagógy menili na akustické pole, reagujúce cez pohybové senzory na prítomnosť a pohyb diváka. 

Návštevník výstavy To Cache zanechal na nej nahrávku svojho hlasu, čím sa stal súčasťou diela a zároveň sa prepojil s ostatnými divákmi, ktorí tu boli pred ním. Mohol si odniesť aj hmotný artefakt – personalizovaný výtlačok svojej nehmatateľnej akustickej stopy. Interaktívna výstava sa stretla s veľkým záujmom u nás na Slovensku i v zahraničí – v Nemecku a v Českej republike. V týchto dňoch sa pripravuje výstava v Izraeli a v USA.   

Náš Maces v TV vysielaní 

Náš Maces sa dostal do televízneho vysielania u nás i v blízkom zahraničí. Môžete si klinúť na odkazy relácie RTVS „Slovensko v obrazoch“ alebo relácie „Objektív“ na Českej televízii  ČT1. Videá sa otvoria v novom okne.